Thursday, December 31, 2009

Joulukuussa 2009 Korkein oikeus syyllistyi oikeusmurhaan ollessaan ottamatta "Jeesustelu"-tuomiota eli Seppo Lehdon 2 v 4 kk ehdotonta vankeutta käsiteltäväkseen. Syytteethän olivat samaa juurta kuin Jeesukselle aikoinaan syydetyt: Kansankiihotus ja jumalanpilkka, ymv

Joulukuussa 2009 Korkein oikeus syyllistyi oikeusmurhaan ollessaan ottamatta Turun hovioikeuden "Jeesustelu"-tuomiota eli Seppo Lehdon 2 v 4 kk ehdotonta vankeutta käsiteltäväkseen.

Syytteethän olivat samaa juurta kuin Jeesukselle aikoinaan syydetyt: Kansankiihotus ja jumalanpilkka, törkeät kunnianloukkauset

Kohteena kuten raamatussa: "Häntä vastaan rikkoneet".

Taustalla pakkomokutus ja silmien sulkeminen Seppo Lehtoon kohdistetuista rikoksista, joita Seppo Lehto kritisoi ko. tahoa suojelleiden virkamiesten poliisi, syyttäjät, tuomarit jne http://esitutkintapoytakirja.blogspot.com ja http://lahestymiskieltotuomio-1.blogspot.com avannevat silmiänne?

Eit-valitus on valmistelussa, vaan varmuutta siitä ei ole miten etenee http://eit-valitus.blogspot.com - Oheinen blogi on asioiden keruuna lakimiehelle.
Virallinen versio erikseen Jaakko Tuutin asianajotoimiston Tommi Borgenströmin kautta.
Tuomionpurku blogissa: http://tuomionpurku.blogspot.com tuomionpurkuun olennaisesti vaikuttavia tekijöitä, joita ei julkisuus halua nähtäväksi, syystä jostain?

Seppo Lehto islam- ja maahanmuuttokriitikko
Mies eikä mikään xenofiili punatrolli kansamme kusettaja jutta urpilaisen, eero heinäluoma, jyrki katainen tapaan

--------------------------
Ohessa hieman taustaa ja siirrettäväksi Tuomionpurku-blogiin: 

Seppo Lehdon EIT-valitus 8.12.2009 KO:n valitusluvan epäämisen perusteella 6 kk sääntö muistaen

Teemana: Saako yliampuvaa tyyppiä yliampua RL:a tarkoitushakuisesti ja kohtuuttomasti tulkiten epäillyn vahingoksi ja jopa muissa tapauksissa syyttämättäjättämispäätökset huomioitta jättäen?

Vrt. Suomen Sisu muhammed pilakuvat 2006 syyttämättäjättämispäätös ja Tanskan vastaavat Kurt Westgaard pilakuvat syyttämättä.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen artikloita joiden perusteella on katsottava että Seppo Lehdon kohdalla on rikottu Euroopan ihmisoikeussopimusta:

1) Oikeus elämään (2 artikla) EIT:lle jätetty jo valitus puolueellisesta oikeudenkäynnistä Tampereen käräjäoikeuden tuomari Arto Lintusen johdolla 3.12.2007 osapuolina S.Kipre vs S.Lehto. Lehdon vaatiessa laillista rangaistusta laittomista tappouhkailuista ja päällekarkauksista, sekä kunnianloukkauksista.KO jätti asian ottamatta käsittelyyn, samoin kuin tämän 8.12.2009 2 vuoden 4 kk ehdottoman vankeustuomion Seppo Lehdolle. Olennaista on avainsana "puolueellinen oikeuskäytäntö: Seppo Lehdon puolesta puhuvat todisteet, useat todistajat hylätään ja vastapuolelle taataan immuniteetti etnisen värinän perusteella tarkoitushakuisesti.

Suomen valtio, sen syyttäjälaitos, Tampereen poliisi eivät ole halunneet nähdä mitä edessään on vaan ovat halunneet tilanteen kaatuvan päälle Seppo Lehdon vahingoksi ja perusoikeuksien vahingoksi hylätessään Seppo Lehdon todistajat aiemmissa oikeudenkäynneissä ja saattaessaan Seppo Lehdon pelkäämään oikeuksiensa ja fyysisen minuutensa koskemattomuuden puolesta.

Kyseessä on siis "Viranomaisten laiminlyönti ryhtyä tälläisessa tilanteessa http://esitutkintapoytakirja.blogspot.com/ siltä olosuhteiden valossa edellytettäviin toimenpiteisiin vaaran torjumiseksi voi merkitä 2 artiklan loukkausta"

(Lähde: Matti Pellonpää: Euroopan ihmisoikeussopimus s.238)

Ylläoleva toiminta on jatkunut nyt kyseessä olevan oikeusmurhaprosessin yhteydessä, kun esitutkinnassa, käräjä- ja hovioikeudessa olevat S.Kipren perättömät lausumat Seppo Lehtoon eivät edenneet välittömästi toimenpiteisiin vaan vääriä RL:n vastaisia lausumia on kohdeltu silkkihansikkain saattamatta S.Kipreä lailliseen vastuuseen todistettavasti vääristä ilmiannoistaan ja perättömistä lausumistaan Seppo Lehtoa kohtaan 2004-2009 eri viranomaisille.

Olen asiasta yrittänyt saada rikoskanteen aikaiseksi mutta Tampereen poliisin edustaja Pasi Nieminen vitkuttelee oikeusturvaani törkeästi vaarantaen

Tampereen poliisin Pasi Niemisen puolueellisesta esitutkinnasta lähemmin oheisessa blogissa:

http://sensuroitu-ajatusrikollinen.blogspot.com

2) Kari Uoti tapaus syksyltä 2009: "Tuomion purku perustuu siihen, ettei tuomioistuin saa pakottaa tai painostaa rikoksesta epäiltyä todistamaan itseään vastaan". Kohdallani pyrittiin vaikenemiseni tai kiistämiseni tulkita liki kaikessa syyllisyyttä osoittavaksi seikaksi.

Tuomiossa ko. vaikeneminen-asia otettiin koventamisperusteeksi. Mikä itsessään on jo EIT:n mukaan purkuperuste. Itseään vastaan ei tarvitse todistaa, valtionsyyttäjä ja KRP toivat esiin vain aihetodisteita. Minun tapauksessani riitti että KRP ei kyennyt luotettavasti selvittämään mikä on totuus, saati todistamaan että Seppo Lehto tai henkilö B olisivat väitettyjen blogikirjoitusten takana. IP-tietoja ei ollut, eikä USA ko. asiassa avustanut.

Mikä itsekriminointisuoja?
Itsekriminointisuoja merkitsee sitä, ettei rikoksesta epäiltyä tai syytteessä olevaa saa pakottaa tai painostaa myötävaikuttamaan omalla toiminnallaan syyllisyytensä selvittämiseen
Itsekriminointisuojan tarkoituksena on suojata syytettyä viranomaisten epäasiallista pakottamista vastaan.
Oikeus olla myötävaikuttamatta oman syyllisyyden selvittämiseen edellyttää, että syyttäjän tulee pyrkiä näyttämään syyte toteen turvautumatta todisteisiin, jotka on saatu pakolla tai painostuksella syytetyn tahdosta välittämättä.
Oikeus liittyy siten läheisesti ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun syyttömyysolettamaan, mutta se kuitenkin ensisijaisesti suojaa syytetyn tahtoa pysyä vaiti.
Itsekriminoinnin kieltoa ei voida rajoittaa vain rikollisen teon tunnustamiseen tai suoranaisesti syyllisyyttä osoittaviin lausumiin, vaan kielto ulottuu myös sellaisten pakon alaisena hankittujen lausumien käyttöön, joilla pyritään osoittamaan rikoksesta epäillyn lausumien ristiriitaisuutta tai epäiltävyyttä taikka joilla pyritään horjuttamaan hänen uskottavuuttaan.
Oikeudenmukaisen rikosoikeudenkäynnin keskeisiin takeisiin kuuluu rikoksesta epäillyn oikeus sekä esitutkinnassa että muussa viranomaismenettelyssä vaieta ja olla myötävaikuttamatta oman syyllisyytensä selvittämiseen.
Lähde: KKO:n päätös 2009:80


Todistelua asiassani toiselta hommafoorumilta: 


"Otsikko: Vs: nettinuivismi maaliskuun jälkeen
Kirjoitti: Jiri Keronen - 20.01.2010, 16:05:38


Suosittelen myös kaikkia Internetin käyttäjiä - ei pelkästään nuivia - kryptaamaan koneensa. Nykyiset kryptausmenetelmät ovat niin tehokkaita, että Suomen poliisilla (tai oikeastaan kenelläkään) ei ole teoriassakaan mahdollista saada niitä purettua. Tämän lisäksi Suomen perustuslaki sekä ihmisoikeussopimukset takaavat, että kenelläkään ei ole velvollisuutta auttaa poliisia tutkimuksissa itseään vastaan, eikä tätä saa käyttää tuomiota koventavana perusteena, minkä vuoksi poliiseilla ei ole keinoja urkkia kryptauksen salasanoja haltuunsa muuten kuin valehtelemalla. Kryptattu kone tarkoittaa käytännössä sitä, että Illmanit sun muut eivät pysty teoriassakaan käyttämään mitään koneelta löytyvää yhtään mihinkään suuntaan todistellakseen yhtään mitään, koska he eivät tule ikinä näkemään yhtäkään koneelta löytyvää tiedostoa.

Vaikka ihminen olettaisi, että hänen koneellaan ei ole mitään raskauttavaa, voi tämä oletus osoittautua harhaanjohtavaksi. Seppo Lehdon tuomiossa ratkaisevana todisteena oli Skype-logi. Skype-logi on luonnollisesti suurin piirtein yhtä vakuuttava todiste kuin .txt-tiedosto, johon on itse kirjoitettu "Mika Illman myy huumeita lapsille", mutta koska Suomen oikeusjärjestelmä ei ymmärrä tietotekniikkaa, tällä ei ollut mitään väliä. Lehdon tapaus todistaa, että jopa näennäisesti merkityksettömät tiedostot voivat muuttua Mika Illmanin käsissä raskauttaviksi todisteiksi, koska Mika Illman ei tajua, miten tietotekniikka toimii.

Ei siis kannata laskea varman päälle, vaan ihan suosiolla kryptata kaikki koneelta löytyvä materiaali. Kryptaukseen minulle suositeltiin tällä foorumilla ohjelmaa nimeltään TrueCrypt. TrueCrypt on ilmainen avoimen koodin ohjelmisto, jota on helppo käyttää, jos vain muistaa lukea ohjeet. Ohjelman voi ladata täältä:http://www.truecrypt.org/ "
(Lainaus loppu hommafoorumista)
------------
Toteennäyttö oli erittäin kiistanalaista, kun edes KRP:n tutkijakaan ei voinut varmuudella todeta Turun hovioikeudessa toukokuulla 2009 sitä häneltä kysyttäessä, että osa tai kaikki syytteessä mainittu aineisto edes osittain olisi Seppo Lehto tuotantoa.
Lähde: (
Jiri Kerosen kertoma tieto, sillä tuolloinen lakimieheni Harri Vuorinen vaati minut pysymään poissa 2:lta käsittelypäivältä)


Lisätodisteluna valtiosyyttäjä Mika Johan Illmanin, Tampereen käräjäoikeuden ja Turun hovioikeuden asioiden vääristelystä ja asiantuntemattomuudesta kertoo se etteivät oikeastaan tieenneet mistään mitään vaan halusivat tulkita kaiken syyllisyysolettamalla unohtaen että oikeudenpalvelijoiden lähtötilanne on syyttömyysolettama.

Syytteessä ja tuomiossa kuvattu poistettavaksi vaadittu kohdassa 36: http://www.network54.com/
sivusto vaadittiin poistettavaksi ja kuten linkkaamalla huomaatte se ei ole poistunut. Mitä muuta on laitettu Seppo Lehdon ylläpitämäksi?

Mahtaa amerikkalaisia naurattaa Suomen virallisen oikeusjärjestelmän ja sen edustajien idiotismi?


Mielestäni yksitään ylläoleva esimerkki kertoo oikeusjärjestelmämme noitavainon piirteistä ja mielivallasta, sekä puolueellisesta, sekä asiantuntemattomuudesta ja harkinnan puolueellisuudesta

3) Kidutuksen kielto (3 artikla) Seppo Lehto on todistettavasti hengitys- ja keuhkovikainen ja häntä on toistuvasti laitettu myös tämän oikeusprosessin aikana mm. toukokuussa 2008 käräjien alla tupakansavua sisältävään poliisivankilaan, vaikka tupakkalaki kieltää nimenomaan julkisten palvelutilojen savuttamisen. Asiasta protestoi aikoinaan, kuten myös syksyllä 2008 jolloin hänet jälleen vietiin vaalikopiltaan tupakansavuselliin 15-16.10.2008 tuulesta temmattujen perusteiden perusteella loukaten vapaita vaaleja ja sen ehdokasasettelua.

4) 3.2 Halventavasta kohtelusta (degrading ) on vähintään kyse jollei aiempaa artiklaa voida soveltaa Seppo Lehdon vapaudenriistojen yhteyteen missä hänet on sysätty tupakansavua sisältävään selliin jopa useaksi vrk:si, kuten toukokuulla 2008 tämän 2 vuotta 4 kk tapahtuneen käräjäoikeuden istunnon alla.

Halventavana kohteluna voitaneen pitää valtionsyyttäjä Mika Illmanin todisteiden manipulointia syytteenluvussa ja ohittaessa ilmiselviä asiavirheitä mm. "neekeri- ja ryssä-sanojen käyttö" (vrt http://www.uusisuomi.fi/kulttuuri/81951-ruotsin-radiossa-sai-sanoa-neekeriksi-tassa-perustelut ), sekä kansankiihotuslausunnoissaan missä syyllisti Seppo Lehtoa juutalaisten oman Antisemitic Cartoon Contest-kilpailun kuvasadon naureskelusta ja langettaessa juutalaisten itsensä julkaisemat pilakuvat Seppo Lehdon syyllisyydeksi. Netistä nähtävissä ko. "Antisemitic Cartoon Contest-kilpailu, sen taustat ja järjestäjät.
Linkki:

Israeli Anti-Semitic Cartoon Contest

http://www.flickr.com/photos/amitai/sets/72057594067999377/

Itse olen sen todistelutarkituksessa kerännyt blogiin:
http://juutalaisten-pilakuvakilpailu.blogspot.com/
Asiasta esitin Turun hovioikeudessa vastaavat kannanottoni. Miten voidaan syyllistää ihmistä siitä että naureskelee juutalaisten itsensä tekemille pilakuville ja kehuen juutalaisten omaa huumorintajua verrattuna muslimeihin?

5) Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ( 6 artikla )

Nyt taakse jäänyt oikeusdraama on ollut oikeusfarssi, missä julkisuudenhenkilöistä ja RL:n vastaisia tekoja tehneistä on tehty "asianomistajia", kun ensin on varmistettu heidän syväpesunsa jättämällä mm. ko. tahojen julkinen asema huomiotta altistua isommalle ja rankemalle satiiri- ja parodiahuumorille oli sitten kritiikin esittäjänä Seppo Lehto tai muut. Jotkut ko. asiaa kuvaavat termillä "mediakritiikki" erilaisissa TV-sarjoissa tai lehtikolumneissa (Esim. pakinoitsija Loka-Laitinen )

Tampereen käräjäoikeuden ja Turun hovioikeuden perustelut kestämättömät demokratiassa: "Heidän tekonsa osoittavat heissä vakavaa piittaamattomuutta asianomistajien yksityisyydestä, kunniasta sekä poliittisesta, yhteiskunnallisesta tai uskonnollisesta vakaumuksesta."

Kysymyksiä Turun hovioikeuden yllälainattuun tulkintaan tuomionperusteissa: 

1) Eikö nimenomaan julkisuudenhenkilön, joka on kansanedustaja tai julkinen virkamies jonka pitäisi pysyä vain ja ainoastaan tosiasioissa virkatoimissaan, eikä suosia syrjintää asemaansa väärinkäyttäen, pidä sietää rajuakin kritiikkiä jo asemansa takia?

2) Turun hovioikeus kyseenalaisesti tuomitsi näkemyksiä, kun todistettavasti ns. asianomistajat suurimmaksi osaksi sellaisessa asemassa mihin sopii kritiikkiä laittaa tarvittaessa täyslaidallinen mukaanluettuna uskontostatuksella ratsastava islam ja sen pedofiliaa suosinut profeetta Muhammed?

Ko. patrioottiradiolähetyksistä ja syytteessä kuvailluista kirjoituksista ( ottamatta kantaa kuka tekstit ja blogit on kirjoittanut) nimenomaan kuvastuu suuri huoli epädemokraattisesta lumedemokratiasta ja KGB:n jalanjäljestä Suomessa, sekä sananvapauden rajoittamispyrkimyksistä.

Samat rajatonta maahanmuuttoa, xenofiilimafiaa ja islamia kritisoivat teemat ovat olleet Seppo Lehdon julkisissa kirjoituksissa ja vaalitenteissä niin lehdissä, kuin Tampere-TV:n lähetyksissä julki, eikä niitä kukaan ole ennen väittänyt demokratian vastaisiksi.

Näinollen kansanedustajatason "loukkaantumiset" varsinkin ottaen huomioon sukupuolisella suuntautuneisuudellaan eri lehtihaastatteluissa julki itseään tuonut mm. City-Lehdessä haastatteluja antanut "Mister Muna" kansanedustaja Oras Tynkkysen "kunnianloukkaus ja vahingonkorvaukset" ovat eittämättä loukkaus oikeusvaltiota vastaan monin tavoin. 15.3.2007 Oras Tynkkynen keräsi samassa Hotelli Pinjan vaalipaneelissa yleisöltä huomiota kertoessaan "Pidän erityisesti homovitseistä" saadan lausumallaan yleisönnaurut ja ablodit. - Mikä onkaan siis totuus?

6 artiklan d-kohta Lailla perustettu riippumaton ja puolueeton tuomioistuin:

Tuomioistuinten pitää olla "independent and impartial" eli riippumattomia ja puolueettomia.

"Riippumattomuudella tarkoitetaan riippumattomuutta toimeenpanovallasta, osapuolista ja lainsäätäjistä." (Langborger-case) ( Lähde Pellonpää: s.349)
Nythän asianomistajina ja osapuolina oli toimeenpanovallan ja lainsäätäjien edustajia jotka olivat olleet myös osallisia Seppo Lehto tapauksissa. Vanha sananlasku: "Ei korppi korpin silmää noki" kuvannee tilannetta parhaiten.

"Riittävää ei ole, että lainkäyttöelimen voidaan osoittaa toimineen tosiasiallisesti riippumattomasti, vaan esimerkiksi läheinen organisatorinen yhteys tämän elimen ja toimeenpanovallan taikka osapuolena olevan viranomaisen välillä saattaa asettaa tuomioistuimen osapuolten ja yleisön silmissä 6(1) artiklan vastaisella tavalla kyseenalaiseksi: "Justice must not only be done, it must also be seen to be done". ( Pellonpää s.350)

"Ylimmän toimeenpanovallan vireillä olevaa oikeudenkäyntiä kohtaan osoittama huomattava "kiinnostus" voi saattaa tuomioistuimen riippumattomuuden kyseenalaiseksi, kuten tapaus Sovtransavto Holding vs Ukraina (2002) osoittaa".
( Pellonpää vuoden 2005 painos s. 351 )
"presidentin tuomioistuimille osoittamat viestit, jotka voitiin katsoa yrityksiksi vaikuttaa oikeudenkäynnin kulkuun" (Pellonpää s.361) Vastaavasti oheinen uutisointi kertoo samanlaisista pyrkimyksistä ennalta tuomitsemiseen valtiollisen johdon myötävaikutuksella.

Seppo Lehto tapauksessa 4-uutiset ja HS.online uutisointi 29.9.2006 julkaistu 19:43 nettiversiona ja klo 20 ja 23 TV-uutislähetyksissä.

Seppo Lehto-kuvaa näytettiin TV:ssä sekä hänen markkinoimaansa Patrioottiradiota yhdistettyinä erilaisiin muihin yhteyksiin, sekä yhdistettiin hänet sen luokan rikoksista epäiltäväksi, että haastateltiin sekä presidentti Tarja Halosen edustajaa, että pääministeri Matti Vanhasta, joka lupasi antaa "nimensä käytettäväksi USA:lle annettavaa oikeusapupyyntöä varten, jotta saadaan asiasta case" (TV:ssä).


Oheinen teksti hakukoneen kautta todistelutarkoituksessa missä itse valtiojohdon sekaantuminen asiaan uutinen taltioitu tekstiversiona:


http://murobbs.plaza.fi/yleista-keskustelua/460217-krp-oikeistoradikaali-seppo-lehdon-perassa-2.html

Ylläolevassa linkin tekstiversiossa arvioina: "Poliittisen vainon syynä lienee tämä tunnettu neukku-Suomen ja Suomen taudin aiheuttama vaikeneminen ja toisinajattelijoiden vaino aluepalautusvaatimusten esittämisen takia http://www.kavkaz.fi/ sivujen mukaisesti + lisäarvioita:
Motiivi pääministeri Matti Vanhasen, presidentti Tarja Halosen, kansanedustaja Oras Tynkkysen, Ylen, tuomari Anja Aulomaan, syyttäjien Ulf Reimersin, Jouko Nurmisen ymv:ien yhteistyölle lienee neuvostoaikojen ihailu ja yhteinen ns. kyseenalainen hyvä ja aluemiehitystemme peittelytavoitteet"
-----
Jo julkinen HS:n ja Nelosen TV-uutisointi, sekä myöhemmät iltapäivälehtiuutisoinnit kertovat mistä on kyse? Kalikka on kalahtanut valtaapitävien nilkkaan ja nyt pitää tukkia kritiikki lumedemokratiaan
-------
Ohessa tekstiversio Nelosen ja HS.online uutisoinnista eli valtiojohdon sekaantumisesta asiaan:

"Krp tutkii valtiojohtoon kohdistuneita kunnianloukkauksia internetissä 29.9.2006 Nelosen TV-uutisissa klo 20 ja 23 jälkeen

Krp tutkii valtiojohtoon kohdistuneita kunnianloukkauksia internetissä
Julkaistu 29.9.2006 19:43

Keskusrikospoliisi tutkii valtion ylimpään johtoon kohdistunut kunnianloukkaus-rikoksia internetissä. Epäiltynä on tamperelainen yksityishenkilö kertoo Nelosen uutiset.
Epäillyt rikosnimikkeet ovat törkeä kunnianloukkaus, kunnianloukkaus ja kiihottaminen kansanryhmää vastaan. Kohteena ovat olleet lähes kaikki Suomen huippupoliitikot ja "vähemmistöt".

Tutkintapyynnön asiassa ovat tehneet valtakunnansyyttäjänvirasto, vähemmistövaltuutetun toimisto ja tamperelaiset yksityishenkilöt. Syyteharkinnan tekee valtakunnansyyttäjänvirasto.
Asianomistajana poliisi on kuullut jutussa ainakin yhtä kansanedustajaa Oras Tynkkystä (vihr).

Myös presidentti Tarja Halonen on tietoinen krp:n tutkinnasta ja mahdollisesta asianomistaja-asemasta jutussa. Presidentin lehdistöpäällikkön mukaan Halonen on ilmoittanut, ettei hän halua puuttua asiaan.

Pääministeri Matti Vanhasen (kesk) mielestä jutun selvittäminen on tarpeen, jotta internetin loukkaaville kirjoituksille ja kuville löytyy jokin raja.

Pääministeriin krp oli yhteydessä keväällä. Viranomaisten toive oli, että Vanhanen antaisi suostumuksensa nimen käyttöön tutkinnassa.

"Tällä on yleisempää merkitystä, ei niinkään henkilööni liittyen. Olen kertonut että olen siihen valmis", Vanhanen sanoi Nelosen uutisille.

Lopullisen lupansa Vanhanen sanoo antavansa, kun esitutkinta valmistuu. Vanhasen mielestä kukaan ei tätä nykyä kanna vastuuta netin loukkaavista kirjoituksista ja kuvista.

Keskusrikospoliisi on tehnyt jutussa oikeusapupyynnön tiettävästi Yhdysvaltoihin.
Jutun syyteharkinnan tekevä valtionsyyttäjä sanoo, että tämänkaltaisissa jutuissa ongelmana on luotettavasti selvittää sivujen tekijä esimerkiksi silloin jos palvelin on ulkomailla.

Helsingin Sanomat
hs.online@sanoma.fi"
-------------------

Kyseinen Matti Vanhasen ja Mika Illmanin Seppo Lehtoa koskeva uutispätkä http://www.youtube.com/watch?v=eWt-dPEMtVE youtube.com videon kautta.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Ko. Matti Vanhasen ja valtionsyyttäjä mika illmanin mainostamaa lupaa blogien tunnuksiin ja IP-osoitteisiin tosin ei ikinä USA:sta tullut, sillä ko. asiat katsottiin USA:ssa sananvapauteen kuuluviksi.

(Syystä jostain ko. uutinen on poistettu Nelosen uutisarkistosta, liekö asian kiusallisuus valjennut ko. lehtineekereillekin kaikessa puolueellisuudessaan?)

"Riippumattomuuden voidaan sanoa olevan puolueettomuuden perusedellytys, mutta myös ulkonaisesti riippumaton tuomioistuin voi yksittäistapauksessa rikkoa puolueettomuusvaatimuksen esimerkiksi laiminlyömällä jääviysnäkökohdat.

Objektiivisen testin osalta jälleen kysymys siitä, miltä asia näyttää ulospäin: Onko osapuolilla ollut ulkonaisten seikkojen johdosta perusteltua aihetta epäillä tuomarin ja tuomioistuimen puolueettomuutta? Asianosaisen oma käsitys ei kuitenkaan ole yksin ratkaiseva, vaan epäilyjen tulee olla objektiivisesti katsoen aiheellisia"

Netissä on otettu laajalti ihmetellen eri ihmisten toimin niin perinteisen vasemmiston kuin uuden ajan ajattelijoiden toimin ko. asian puolueellisuus ja tuomion yliampuvuus esiin:

mm.

1) http://internet-on-mobiili.blogspot.com/2008/05/nytsoikeudenkynti.html
---------------------

perjantai, toukokuu 30, 2008

Näytösoikeudenkäynti

Blogistanin näkemyksen Seppo Lehdon tuomiosta varmaan voisi varmaan tiivistää lauseeseen: "Bileet pystyyn!!! Seppo Lehto joutui vankilaan.!!!" Okei, kyseinen tyyppi oli ns. "mulkku jätkä" ja vittuillut vuosien saatossa lähes kaikille niille, jotka olisivat voineet puolustaa hänen oikeuttaan sanoa asiansa. Jopa lähes kaikkea sananvapautta kannattava Markus Jansson on saanut Lehdolta oman fanisivunsa (jonka sisältö on siivottu pois netistä varsin tyylikkäällä tavalla btw)

Mutta hitto vie; Riippumatta herjaavan tekstin sisällöstä, niin yli 2vuotta ehdotonta sekä 40k euron lasku siihen päälle ei ole missään kohtuullisuuden rajoissa tehtyyn vahinkoon nähden. Ei vaikka oltaisiin pilkattu presidenttiä tai vielä pahempaa, syyttävää virkamiestä.

Ainoa mistä tuomio kertoo on, että suomessa on kaksoisstandardit rikosten suhteen. Tavisten ei tule hyppiä yläluokan silmille tai päädyt pikkurikoksesta vankilaan. Meinaan pikkurikoshan tuo yhden ihmisen verbaalinen sekoilu internetissä on verrattuna esimerkiksi nyt pinnalla olevaan kansanedustajien lahjusskandaaliin josta tulee mitä luultavimmin enintään ainoastaan näpäytys sormille.

Noh, mutta en kyllä jää S. Lehtoa kaipaamaan vaikka nettipersoona olikin.

Relevantit linkit:
Blogikirjoituksia

-------------------------------------------
2) http://markusjansson.blogspot.com/2008/06/nettikirjoittelusta-yli-2v-vankeutta.html

1. kesäkuuta 2008

Nettikirjoittelusta yli 2v vankeutta - Suomessa!

Olen sanaton. Seppo Lehto sai 2,4v vankeusrangaistuksen sekä yhteisvastuullisesti rikoskumppaninsa kanssa maksettaviksi yli 60000 euron korvaukset nettiin kirjoittamistaan valeblogeistaan.

Kirjoittamisesta. Suomessa. Miettikää. Tuollaisia tuomioita annetaan yleensä jossain Iranissa, Kiinassa tai Pohjois-Koreassa. Kyse on kuitenkin joka tapauksessa vain kirjoittamisesta. Tekstistä (juu, ehkä parista kuvasta).

Raiskauksesta selviää keskimäärin n. 2v tuomiolla, lapsen raiskaamisesta 1,5v tuomiolla, taposta saa about 2-4v tuomiota, törkeästä pahoinpitelystä ei luultavasti edes häkki heilahda jne. Suhteuttakaa siihen tuo Seppo Lehdon saama tuomio. Suomen umpimädän oikeuslaitoksen mielestä poliitikkojen ja maahanmuuttajien "kunnia" on arvokkaampi kuin ihmishenki. Raiskaus, lapsenkin raiskaus, on pienempi paha kuin se, että kirjoittelee ilkeitä ja alatyylisiä tekstejä päättäjistä ja ulkomaalaista!

Lukekaa rauhassa edellä olevat kaksi kappaletta uudelleen läpi. Ajatuksella. Miettikää näitä asioita helvetti soikoon!

Tuomio kertoo hyvin, että Suomessa päättäjiä ei kiinnosta jos tavallinen kadunmies tappaa tai raiskaa toisen tavallisen pulliaisen, mutta jos menee ja verbaalisesti loukkaa päättäjiä itseään tai "kulttuuriammme rikastuttavia huippuosaajia", niin sitten isketään tekijän kimppuun ja heitetään tämä vankilaan! Täysin sairasta touhua. Neuvostoliitto, DDR, Kiina, Pohjois-Korea, Iran ja Saudi-Arabia ovat tämän tavan noudattajia.

En sano, etteikö yhdenkään länsimaisen oikeusvaltion pitäisi tehdä näin. Ei. Itsestään selvyyksiä ei kannata hokea. Totean vain kylmän viileästi, että Suomi ei ole länsimainen oikeusvaltio. Ei vain ole. Olemme samalla viivalla diktaattoreiden ja "pahan akselin" valtioiden kanssa. Repikää siitä.

Jos edellä lukemaanne on vaikea tajuta, toistan: Suomen sananvapaus- ja ihmisoikeustilanne on valtion (oikeuslaitoksen)terrorin vuoksi about samalla tasolla mitä Kiinassa, Iranissa, Saudi-Arabiassa ja Pohjois-Koreassa on. Näin asia vain on, kuten aiemmatkin esimerkit osoittavat. On, vaikka miten sen myöntäminen tekisi kipeätä.

On huomattava, että vallan kolmijaon opin mukaisesti tuomioistuimen pitäisi olla riippumaton. Se, ketä on uhrina ja kuka syytettynä, ei pitäisi vaikuttaa oikeuden toimintaan. Täysin selvä asia on, että tuomio oli näin raju vain siksi, että "uhreina" oli maamme "huippu"poliitikkoja. Milloinkaan ei tavallisten kansalaisten "loukkaamisesta" saa isoja tuomiota, ei heidän suojelemisensa ja kärsimyksensä muutenkaan tietysti oikeuslaitosta kiinnosta. "Huippu"poliitikot siis joko suoraan painostivat syyttäjää ja oikeusistuinta antamaan näyttävän tuomion - tai mikä vielä pahempaa, heidän ei edes tarvinnut sitä tehdä, vaan syyttäjä ja oikeusistuin nuoleskelee poliitikkojamme tehokkaasti ilman eri käskyä ja ylireagoi kaikkiin todellisiin ja kuviteltuihin rikoksiin, jonka "uhreina" heitä voisi olla. Pelottavaa ja täysin oikeusvaltion periaatteiden vastaista.

Minusta on selvää, että mikäli henkilö aiheuttaa tai pyrkii aiheuttamaan (taloudellista) vahinkoa antamalla väärää tietoa toisesta henkilöstä, kyse on selvästi petoksesta, jonka kuuluukin olla rangaistava teko. Tässä tapauksessa ehkä olisi voinut sellainen tulla kyseeseen. En tosin usko, koska kyseiset sivustot olivat sillä tapaa tehty, että täytyi oikeasti olla aivokuollut jos uskoi niiden olevan ko. poliitikkojen omia sivustoja. Lähinnä huumorisivustoilta nuo vaikuttivat, kuten jokainen voi vilkaista esimerkiksitästätästä ja tästä.

Oikea tuomio petoksesta voisi olla tässä tapauksessa ehkä joitain tuhansia euroja korvauksia, sekä ehkäpä pari kuukautta ehdollista. Riippumatta siitä, onko aikaisempia tuomioita taustalla tms. kuten Sepolla oli. Kyse on kuitenkin pikkutempusta. Jos siis edes siitäkään. Itse en olisi antanut tuomiota edes petoksesta, koska sivustot eivät vaikuta uskottavasti erehdyttäviltä.

Muistutetaan taas kaikkia sananvapauden vihollisia, siis mukaanlukien Suomen oikeuslaitoksen läpimätiä tuomareita ja lautamiehiä, mitä sananvapaus tarkoittaa:
Sananvapauteen kuuluu vapaus sanoa asioita, jotka voivat loukata muita ihmisiä. Asioita, jotka voivat saada jotkut muuttamaan mieltään ja suhtautumistaan johonkin asiaan tai ihmiseen. Asioita, joista joiden ihmisten mielestä ei saisi puhua lainkaan. Sananvapaus, jossa on vapaus sanoa vain mitä kansan enemmistö, diktaattori, uskonnollinen johtaja tai mikä tahansa "pomo" hyväksyy sanottavaksi, on kuin demokratia, jossa voit äänestää vain yhden puolueen ehdokkaita.

Olen usein sanonut, että jokainen, joka ei tuota halua hyväksyä voi minun puolestani painua asumaan sellaiseen maahan, jossa sananvapautta ei ole. No, nykyään ei tarvitse mennä kauas, riittää kun pysyy täällä Suomessa. Jos uskaltaa ottaa riskin, että viranomaiset eivät kohdista vainoaan sinuun.

Sananvapautta arvostavien ihmisten on nyt syytä ryhtyä pakkaamaan kimpsunsa ja kampsunsa ja alkaa tekemään lähtöä Suomesta muualle. Jääkööt asioista mitään tajuamattomat suomalaiset juntit itse mätänemään läpimädän oikeuslaitoksena ja poliitikkojensa huomaan elättämään "kulttuurinrikastuttajia" ja byrokraattejaan. Demokratiassa on näet yksi erittäin oikeudenmukainen piirre: Kansa saa täsmälleen niin huonon hallinnon ja lait mitä se ansaitsee.

-----------------------------------

3) Jussi Halla-aho:
http://www.halla-aho.com/scripta/muutama_taky_illmanin_mikalle.html

Ote: 3.6.2008

Muutama täky Illmanin Mikalle

Valtionsyyttäjä Mika Illmanin voittoputki jatkui muutama päivä sitten, kun alapäähuumorin suurmies Seppo Lehto tuomittiin kahden vuoden ja neljän kuukauden ehdottomaan vankeuteen ja kymmenien tuhansien eurojen vahingonkorvauksiin useista törkeistä kunnianloukkauksista, kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja uskonrauhan rikkomisesta. Asiaa on puitu pitkin internettiä niin paljon, ettei minun varmaan tarvitse toistella itsestäänselvyyksiä:
a) Lehdon tekemät törkyblogit täyttävät toki minkä hyvänsä tulkinnan mukaiset "törkeän kunnianloukkauksen" kriteerit, mutta
b) Suomessa ei ole koskaan tuomittu ketään kahden vuoden ja neljän kuukauden ehdottomaan vankeuteen tällaisista rikoksista. Mika Illmania en moiti, onhan hän mitä ilmeisimmin sukunimensä arvoinen mies, joka tekee sitä, mitä hänen mielestään on tehtävä, mutta niillä käräjäoikeuksilla, jotka kevään mittaan ovat kiltisti antaneet Mikalle kaiken, mitä tämä kehtaa pyytää, on syytä hävetä.
c) Illman kelpuutti asianomistajiksi ja jättiläiskorvausten saajiksi vain syyttäjäkavereitaan ja kansanedustajia, ei esimerkiksi Teemu Lahtista, jolle Lehdon törkyblogit aiheuttivat mahdollisesti todellista vahinkoa edellisten eduskuntavaalien alla. Ajattelu, jossa julkisuuden henkilön kunnia nauttii suurempaa suojelua kuin rivikansalaisen kunnia, on ollut tähän asti vieras demokraattiselle oikeusvaltiolle.
Kunnianloukkaukset sikseen. Lehto tuomittiin myös uskonrauhan rikkomisesta. Käräjäoikeuden perustelujen mukaan Lehto rikkoi muslimien uskonrauhaa pilkkaamalla profeetta Muhammadia. Professori Jaakko Hämeen-Anttila on vahvistanut tulkinnan, jonka mukaan Muhammad on islaminuskossa pyhä hahmo.
Valtionsyyttäjä Mika Illmanin ja Tampereen käräjäoikeuden kanta siis on, että profeetta Muhammadin loukkaaminen on laitonta, koska Muhammad on muslimeille pyhä.
(Toisaalta professori Hämeen-Anttila osaisi varmasti vahvistaa senkin, että kristinuskossa Jeesus ja Jumala ovat pyhiä hahmoja. Tämä ei tietenkään estä ketään pilkkaamasta Jeesusta ja Jumalaa vapaasti valitsemallaan tavalla.)
Aion seuraavaksi heittää Mikalle syötin:
Profeetta Muhammad oli pedofiili, ja islam on pedofilian pyhittävä uskonto, siis pedofiiliuskonto. Pedofilia on Allahin tahto.
Ovatko nämä lauseet laittomia? Ne varmasti loukkaavat muslimin uskonnollisia tuntoja. Lähestytään asiaa loogisten ketjujen avulla:
Viisikymppisenä äijänä Muhammad kihlasi 6- tai 7-vuotiaan Aishan. Heidän liittonsa "täyttyi" Aishan ollessa 9-vuotias. Voidaan tietysti ajatella, että ajat olivat tuolloin toiset, eikä Muhammadin tekoja pidä arvioida nykypäivän kriteereillä, mutta koska toisaalta olemme viime vuosina oppineet, että 50-luvun koulukirjat olivat rasistisia puhuessaan "neekereistä" (vaikka "neekeri" ei tuolloin ollut kenenkään mielestä rasistinen termi), on kai yhtä lailla paikallaan kutsua 1400 vuotta sitten elänyttä lapsenraiskaajaa lapsenraiskaajaksi.
Mitä on tehtävä, jotta yllä esitetyt, lihavoidut väitteet eivät pitäisi paikkaansa? On väitettävä, että ...
a) ... koraani ei ole kirjaimellisesti totta (ts. että Muhammad ei yhtynyt 9-vuotiaaseen tyttöön). Tämä ei käy, koska islamilaisen doktriinin ja muslimien näkemyksenmukaan Koraani on kirjaimellisesti otettavaa Jumalan sanaa. Yhtymistä ja Aishan ikää ei siis voida kiistää loukkaamatta muslimeja.
b) ... Muhammadin toiminta ei ollut kaikilta osin hyväksyttävää. Tämäkään ei käy, koska muslimien (ja Tampereen käräjäoikeuden) näkemyksen mukaan Muhammadin kritisointi on Jumalan kritisointia ja siten pyhäinhäpäisyä. Rangaistus on kuolema. Muslimit uskovat, että Muhammadin teot olivat Jumalan tahdon mukaisia. Koska lapseen yhtyminen oli Muhammadin teko, myös se oli Jumalan tahdon mukainen.
Kuten näemme, kaikki argumentatiiviset väylät lihavoitujen väitteiden kumoamiseksi on teologisesti tukittu. Muhammadin pedofiiliys ja muslimien sekä Allahin pedofiliamyönteisyys voidaan kiistää vain kiistämällä koraanin kirjaimellinen totuudellisuus tahi Muhammadin asema Jumalan lähettiläänä, jonka teot ovat Jumalan tahdon mukaisia.
Niinpä toistan väitteeni:
Profeetta Muhammad oli pedofiili, ja islam on pedofilian pyhittävä uskonto, siis pedofiiliuskonto. Pedofilia on Allahin tahto." ( Lainattu)


4) http://www.tietoviikko.fi/blogit/uutiskommentti/article133781.ece
Yllä lyhennelmä. Alkuperäinen juttu pelastettu netistä googlettamalla:

"Kunnia on kallista ja halpaa

Jukka K. Korpela
9.6.2008

Yksittäinen ankara tuomio kunnian­louk­kauksista voi saada aikaan näkö­harhan. Ihmisen kunnia on heikos­ti suojattu netissä.

Tunnetun nettihäirikön Seppo Lehdon saama poikkeuksellisen kova tuomio kunnianloukkauksista, 2 vuotta 4 kuukautta, jakaa mielipiteitä. Moni ihmettelee, miten pelkistä sanoista saa kovemman tuomion kuin raiskauksista tai puukotuksista. Moni taas sanoo, että jo oli aika saada ehdoton tuomio.

Ääritapauksilla on taipumus vääristää ajatteluamme. Kunnianloukkauksen tunnusmerkistön täyttäviä tekoja tehdään varmaan päivittäin tuhansia, netissä ja muualla. Vuodessa parisataa päätyy tuomioistuimeen ja niistä kymmenkunta johtaa vankeustuomioon, joka on lähes aina ehdollinen muutaman kuukauden tuomio.

Tampereen käräjäoikeudella oli aihetta ankaraan tuomioon. Se kuitenkin intoutui siinä määrin ylittämään yleisen tason rangaistuksissa ja korvauksissa, että se on herättänyt laajaa ihmetystä. Ehkä tässä oli näyttämisen halua, kun jutun tiedetään herättävän laajaa kiinnostusta. Hovissahan tuomio putoaa, ja niin käräjäoikeus näyttää jämäkältä.

Suhteellisuuden takia pitäisi ottaa huomioon sekin, että Seppo Lehto on solvannut laajalla rintamalla niin tolkuttomasti, että hänen väitteiltään puuttuu kaikki uskottavuus. Vähänkään ajattelevan ihmisen silmissä ei kukaan voi joutua halveksunnan alaiseksi Lehdon loukkausten takia. Tavanomaisempi kunniaa loukkaava parjaaminen voi tässä suhteessa olla vakavampaa.

Lehdon jutussa syyttäjänä toiminut Mika Illman on aiemmin vaatinut verkon keskustelupalstojen valvontaa tavalla, joka tulkittiin sensuuriksi. Tosin hän ilmeisesti tarkoitti, että palstojen ylläpitäjien velvollisuudeksi asetetaan keskustelun seuraaminen ja laittomiksi arvioitujen viestien poistaminen niiden ilmestyttyä. Ajatus on huono, mutta se heijastaa todellista tarvetta. Netissä tehtyihin kunnianloukkauksiin ja muihin rikoksiin pitää puuttua nykyistä paljon herkemmin, vaikka sitten olennaisesti kevennetyllä tuomioistuinkäsittelyllä.

Tuomioiden ankaruutta olennaisempi on kiinnijäämisriski: miten todennäköisesti rikoksesta seuraa tekijälle ylipäänsä jotain kielteistä. Siksi pitäisi miettiä enemmän sitä, miten voitaisiin puuttua lieviinkin tapauksiin tarpeeksi usein. Ihmisten ja yhteisöjen käsitykset sopivuuden rajoista vaihtelevat niin rajusti, että tarvitaan ohjailua."

5) http://kaivanto.blogspot.com/2008/10/karkailevia-mopoja.html

"Seppo Lehdon tuomio oli ensimmäinen kerta, kun uudelleen nimetty jumalanpilkkatuomio on annettu Allahin pilkkaamisesta ja se tekee päätöksen erittäin vaaralliseksi sananvapauden kannalta.

Ymmärrän uskonrauhan rikkomisen sellaiseksi, että menee riehumaan temppeliin (Jeesus) tai kirkkoon (katoliset ristiretkeläiset Konstantinopolissa), häpäisemään hautoja tai häiritsemään toisten uskonnollisia menoja. Pilapiirrokset, tekstit tai puheet voivat loukata, mutta sananvapauden pitää ehdottomasti olla aina vahvempi kuin tämä rikosnimike "uskonrauhan rikkominen"."

6) http://keronen.blogspot.com/2009/07/suomen-lapimadasta-ja-puhtaasti.html

Ote: "Oikeusjärjestelmän mädännäisyys näkyy luonnollisesti suoraan siinä, miten oikeusjärjestelmä toimii. Tamperelainen elämäntapataiteilija Seppo Lehto sai 2 vuotta ja 4 kuukautta ehdotonta vankeutta siitä, että hän kirjoitteli Internetiin rumia poliitikoista ja valtion virkamiehistä. Liki samoihin aikoihin savolainen valtion virkamies saivuoden ja kymmenen kuukautta ehdollista vankeutta siitä, että hän raiskasi alaikäisen lapsen. Tässä koko hommassa ei ole yksinkertaisesti pienintäkään järkeä.

Koko Suomen oikeusjärjestelmä tarvitsisi peräruiskeen. Suomeen tulisi perustaa puolueeton ja täysin kansanedustajista riippumaton perustuslakituomioistuin, jonka tehtävänä on valvoa, että eduskunta ei pelleile perustuslain, demokratian ja ihmisten perusoikeuksien kanssa. Käräjäoikeuden lautamiehet taas voitaisiin valita kaikista vapaaehtoisista, edellytykset täyttävistä kansalaisista puhtaasti vaikka arvan perusteella. Tuomioiden taas tulee olla suhteessa rikoksiin siten, että väkivallasta ja seksuaalirikoksista saa ehdottomasti enemmän kuin rumasta kielenkäytöstä tai siitä, että sattuu loukkaamaan jotain sellaista abstraktia ja epätodellista asiaa kuin "kunnia". Näillä eväillä päästäisiin jo pitkälle."

7) http://pekurinen.blogit.uusisuomi.fi/2009/07/22/ei-perkele-missa-mennaan/

Lainaus: "Ei perkele, missä mennään?
22.7.2009 23.37 Tapani Joensuu Yleinen
Olla pitämättä henkilön näkemyksistä on eri asia kuin vihata henkilöä. Eniten maailmassa vastustan oikeudellista mielivaltaa koska se on mielestäni fasismin perusta.
Olen itse nähnyt kansantaiteilija Seppo Lehdon esiintymisiä ja kirjoituksia ja toistaiseksi hän on tuonut esille vain omat näkemyksensä. Sen pitäisi olla mielestäni ihmisen perusoikeuksia. Ainakin hän on saanut minut huvittuneeksi ja jopa nauramaan. Ja se jos mikä on paljon.
” Kiss my ass ” että Lehto olisi ketään kiihottanut kansanryhmää vastaan. Ihmiset kiihottautuvat tai ovat kiihottautumatta; Yleisradion osittain tuottama animaatioelokuva Uralin perhonen sisältää varmasti enemmän ”kiihotusta” kuin yhden Sepon spontaanit showt.
Törkeä kunnianloukkaus on erittäin subjektiivinen käsite mutta jokainen saa esittää mielipiteitään jos seisoo (tai kehtaa seisoa) omien mielipiteidensä takana. Se on sitä kuuluisaa ilmaisunvapautta.
Jos uskonrauhaa puolustellaan niin annetaan niiden tuomita joiden uskonnosta on kyse. Mitä suomen oikeuslaitokselle muslimiuskonnon loukkaavuuden määritteleminen kuuluu, onhan meillä pilkkaa tehty kristityistäkin. Kantaa voi toki ottaa ja hyvä niin. Jokainen meistä kuitenkin omat päätöksensä tekee, niin minä kuin sinäkin.
Ennen kaikkea, ei Lehto kenenkään henkilökohtaiseen eetteriin hypi. Jokaisen on mentävä Lehdon sivuille ja se jos mikä on täysin vapaaehtoista.
Totta kai kyseessä on oikeusmurha. Mitä muuta odotitte? Kynä on aina koventava tekijä, nyrkki ja poliisimiehen penis lieventäviä.
Eilen Jussi, tänään Seppo ja huomenna kenties sinä?! Näin se menee…varokaa vaan. Orwellilainen ajatuspoliisi seuraa liikennettä."

8) http://jameshirvisaari.blogit.uusisuomi.fi/2009/07/22/oikeusmurha-%E2%80%93-kansantaiteilija-vankilaan/

------
Ote: "Oikeusmurha – kansantaiteilija vankilaan
22.7.2009 17.24 James Hirvisaari Politiikka
Tamperelainen historioitsija ja kansantaiteilija Seppo Lehto on tuomittu 2 vuoden ja 4 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Tampereen käräjäoikeuden mielestä Lehto on kumppaninsa kanssa syyllistynyt internetissä 1) törkeään kunnianloukkaukseen, 2) kiihottamiseen kansanryhmää vastaan sekä 3) uskonrauhan rikkomiseen. Turun hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöstä. Syyttäjänä on toiminut valtionsyyttäjä Mika Illman, joka on myös Jussi Halla-ahon syytteiden taustalla.
Vaikka Lehdon julkaisut ovat kieltämättä olleet paikoitellen erittäin yliampuvia, langetettu tuomio on vielä monin verroin yliampuvampi.
Törkeä kunnianloukkaus
Erityisen hälyttäväksi oikeusjutun tekee se, että asianomistajina oli Lehdon aiempia tuomitsijoita, joita Lehto oli jälkeen päin omaan värikkääseen tapaansa arvostellut. On selvää, että Lehtoa on haluttu nyt oikein kunnolla kyykyttää. Näyttää siltä, että oikeuslaitos on tullut häikäilemättömän ylimieliseksi ja menettänyt tyystin suhteellisuudentajunsa. Seppo Lehdon tapaus on selvä oikeusmurha. Puolustus on ollut todella alkeellista ja asiantuntematonta. On myös vaikea uskoa, että (käräjäoikeuden määräämällä) Lehdon asianajajalla olisi mitään rahkeita ruveta tosissaan mittelemään kollegoitaan vastaan.
En puolusta Lehdon tekoja, mutta puolustan hänen ilmaisunvapauttaan. Tuomio on täysin järjetön. Referenssiksi on mainittava, että Itä-Suomen hovioikeus on juuri alentanut alaikäisen tytön raiskanneen poliisimiehen tuomiota. Hovioikeuden mielestä käräjäoikeuden määräämä 15-vuotiaan tytön raiskaamisesta langetettu 2,5 vuoden vankeustuomio oli liikaa ja alensi tuomion 1 vuoden ja 10 kuukauden ehdolliseksi vankeusrangaistukseksi. Lisäksi korvaussummaa alennettiin tuntuvasti. Perusteluna oli se, että väkivalta oli ”lievää” ja että uhri oli ”lähellä suojaikärajaa”."
------

9) http://kullervokalervonpoika.wordpress.com/2009/08/13/tuija-brax-rasistisia-rikoksia-ei-ole-maaritelty-laissa/
--------------
Lainausote ylläolevasta:

"Kuka sitten saa Suomessa tuomita ihmisiä lainsäädännössä määrittelemättömien rikosten vuoksi? Yhdellä sanalla – Demla.
Demla eli (kansan)demokraattisten lakimiesten liitto on yhteinen nimittäjä tässä lainsäädäntö- ja toimeenpanovaltaa sekä kansanvaltaa kintuille kusevassa vallananastusprojektissa.
Kyseinen yhdistys on perustettu jo YYA-sopimuksen aikoihin. Tuolloin sen tehtävänä oli toimia Neuvostoliiton (verisen) salaisen poliisin KGB:n oikeuspoliittisena käsikassarana Suomen muuttamisessa kommunistiseksi(kansandemokraattiseksi) yhteiskunnaksi – näin sitten onneksi koskaan päässyt tapahtumaan.
Nykyisin tämä enttisten stalinistien ja nykyisten monikultturistien puuhakas joukko pyrkii muuttamaan Suomen monikulttuuriseksi helvetiksi ja tukahduttamaan toisinajattelevan kansanosan (enemmistön) ja sitä edustavien kellokaiden äänet – vaikka sitten lainsäädäntöön perustumattomista ns. rikoksista annettavilla vankeustuomioilla.
Demlalaisten suurin saavutus tähän mennessä on ollut Suomen merkittävimmän alapäähumoristin ja kansantaitelijan – Seppo Lehdon – paiskaaminen vankilaan sen vuoksi, että hänen huumoriaan ei siedetty yhteiskunnan yläpäässä.
Esimerkkejä yhteiskunnassa vaikuttavista demlisteistä on helppo luetella. Tämä ministerimme Tuija Brax on eräs varsin tunnettu demlisti.
Valtakunnaninkvisiittorina valtakunnansyyttäjänä toimiva Mika Illman on myös eräs varsin tunnettu demlisti. Hänen suurimpia saavutuksiaan on ollut kirjoittaa (sisällöltään uskomattoman kepeä ja) varsin kyseenalainen väitöskirja rasistisesta rikollisuudesta Suomessa - ja käyttää omaa väitöskirjaansa oikeustieteellisenä lähteenä syyttäjänä toimiessaan. Hän ratsastaa toisinajattelijoiden ruumiiden yli kohti oikeuskanslerin virkaa.
Eräs nimi joka kannattaa myös muistaa tässä yhteydessä on Johanna Ojala.
Tämä reipas asianajaja on ilmeisesti keskittynyt rahastamaan yhteiskunnalta rahaa itselleen, hoitamalla maahanmuuttajien maksuttomia oikeudenkäyntejä (mok). Unohtamatta mitenkään sellaisia demlistejä kuten lainsäädäntöneuvos Ilari Hannulaa (joka toimii Braxin alaisena oikeusministeriön lainvalmisteluosastolla), käräjätuomariJaana Niemitaloa ( Helsingin käräjäoikeus) tai OTL ja hallinto-oikeuden assistenttia Riku Neuvosta (Helsingin yliopisto).
Niin, vielä eräs asia näistä demlisteistä. Oikeusministeri Brax on asettanut Brysselin käskystä työryhmän tutkimaan toisinajattelijoiden tehokkaampaa hiljentämistä ja rangaistusten koventamista (… vaikka rasistisia rikoksia ei ole määritelty laissa).
Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on saattaa kansallisesti voimaan Brysselissä 27.-28. marraskuuta 2008 tehty neuvoston puitepäätös (2008/913/YOS) rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin, jäljempänä rasisminvastainen puitepäätös, sekä Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen Strasbourgissa 28. tammikuuta 2003 tehty lisäpöytäkirja (ETS 189), jäljempänä rasisminvastainen lisäpöytäkirja, joka koskee rasistisia ja muukalaisvihamielisiä tietoverkkorikoksia.
1.2. Toimikausi
01.06.2009 – 30.11.2009
Ja mikä onkaan tämän työryhmän kokoonpano?
Puheenjohtaja:
Lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula, oikeusministeriö, lainvalmisteluosasto

Jäsenet:
Käräjätuomari Jaana Niemitalo, Helsingin käräjäoikeus
Valtionsyyttäjä Mika Illman, Valtakunnansyyttäjänvirasto
Asianajaja Johanna Ojala, Suomen Asianajajaliitto
OTL, hallinto-oikeuden assistentti Riku Neuvonen, Helsingin yliopisto
Kaikki nämä edustavat yhtä (kyseenalaista) poliittista näkemystä sananvapaudesta – koko ryhmä olisi syytä jäävätä. Lisäksi – hieman syvemmältä tonkien – jokainen ryhmän jäsen pystyy edistämään tässä ryhmässä suoraan omia poliittisia, urallisia tai taloudellisia tavoitteitaan – myös ryhmän asettaja.
Puolueettomuus (toisinajattelijoiden mielipiteistä nyt puhumattakaan) on ainoa kaveri, joka loistaa työryhmässä poissaolollaan.
Lähteet: OM, kiitos Roopelle.
Päivitys 130809 2110:
Sen verran haluan vielä lisätä aiheeseen, että haluan kiinnittää huomionne erikoisesti erääseen Riku Neuvosen kirjaan Sananvapaus, joukkoviestintä ja sääntely (TALENTUM MEDIA OY 2005, ISBN 9521409533 / 952-14-0953-3 EAN 9789521409530) liittyneeseen kommentointiin:
Tilaisuuden aluksi vastikään sananvapaudesta kirjan kirjoittanut OTL Riku Neuvonen herätti keskustelua aiheesta Yksilön suoja ja sananvapaus. Alun perin sananvapaus ja yksityisyyden suoja perusoikeuksina oli tarkoitettu valtion ja yksilön välille suojaamaan yksilön vapaus- ja oikeuspiiriä valtiota vastaan. Nykyään perusoikeudet käsitetään myös horisontaalisena kysymyksenä, jolloin vastakkain ovat kahden yksilön perusoikeudet.
Tässä johtopäätöksessä on sellainen kansanvaltaisuudelle vieras piirre, että valtiovalta (tässä tapauksessa sekä lainsäätäjä että oikeusjärjestelmä) ottaa kantaa jonkun yksityisen ihmisen puolesta toista yksityistä ihmistä vastaan sanan miekkaa käytettäessä liian herkästi. Tässä mennään hyvin äkkiä väärälle puolelle aitaa siinä, mitä lainsäädäntö sanoo yhdenvertaisuudeesta (puhumattakaan nyt sitten ilmaisun-, mielipiteen- ja sananvapaudesta).
Tästä syntynyttä johtopäätöstä on laajennettu koskemaan myös myös vähemmistöryhmiä, jolloin on syntynyt sellainen nurinkurinen tilanne, että yhteiskunta ei asetu puolustamaan omia jäseniään, vaan puolustaa pahimmillaan yhteisön ulkopuolisia tunkeutujia ja rankaisee omia jäseniään."-----------------
http://seppo-lehto-kansanedustajaksi.blogspot.fi/
---------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment